polityka etyki firmy

Zarząd Sawex S.A. uwzględniając problematykę społeczną zobowiązuje się do:

 • przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Fundamentalnych Zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy,
 • równego traktowania w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn,
 • wspierania wolności zrzeszania,
 • sprzeciwiania się pracy przymusowej oraz zatrudniania dzieci,
 • eliminowania bezprawnej dyskryminacji, prześladowania i przemocy,
 • zapewnienia godziwego wynagrodzenia za pracę,
 • ciągłej poprawy warunków pracy,
 • kształcenia, szkolenia oraz motywowania pracowników do wykonywania obowiązków w zgodzie z zasadami etyki.

 

Polityka etyki firmy obliguje nas do:

 • przestrzegania przepisów i ustaw krajowych i międzynarodowych,
 • równego traktowania dostawców na podstawie wdrożonej procedury zgodności w zakresie antykorupcji i zgłaszania nieprawidłowości,
 • przeciwdziałania korupcji, wyłudzaniu i wymuszaniu,
 • przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji,
 • zachowania transparentności w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi,
 • rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami oraz organami publicznymi,
 • respektowania praw miejscowych mieszkańców oraz współpracy z organizacjami i władzami regionalnymi.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.